شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
114 رکورد یافت شد
حالت نمایش
PALESTINIAN MILITARY, FRISCH
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415609425
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
ENDING WAR - BERDAL AND WENNMANN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415613873
قيمت اوليه: 9 GBP
قيمت فروش: 1 GBP
Target Markets: North Korea's Military Customers (Whitehall Papers)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138654938
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Drones and Other Unmanned Weapons Systems Under International Law (International Humanitarian Law)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004363250
قيمت اوليه: 155 EUR
قيمت فروش: 124 EUR
ENERGY SECURITY EUROPE'S NEW FOREIGN POLICY CHALLENGE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415478045
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
TERRITORY, WAR, AND PEACE: AN EMPIRICAL AND THEORETICAL ANALYSIS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415424141
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Drones and the Ethics of Targeted Killing
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442231566
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
ETHICS AS FOREIGN POLICY: BRITAIN, THE EU AND THE OTHER (INTERVENTIONS)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415483612
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
The 100 Hour War: The Conflict Between Honduras And El Salvador In July 1969 (Latin America @ War)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781911096504
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
ECONOMIC ASSISTANCE AND CONFLICT TRANSFORMATION : PEACE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415594813
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
SWASHBUCKLERS AND BLACK SHEEP: A PICTORIAL HISTORY OF MARINE FIGHTING SQUADRON 214 IN WORLD WAR II
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780760342503
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 12 USD
The Dynamics of Coalition Naval Warfare: The Special Relationship at Sea (Corbett Centre for Maritime Policy Studies Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472475039
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 63 GBP