شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
54 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Theories of Practice in Tourism
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138061705
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Tourism Policy and Planning Implementation: Issues and Challenges (Contemporary Geographies of Leisure, Tourism and Mobility)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138060746
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Travels Through Turkey In Asia, The Holy Land, Arabia, Egypt And Other Parts Of The World ...
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781295043835
قيمت اوليه: 28 USD
قيمت فروش: 8 USD
TOURISM AND CHANGE IN POLAR REGIONS: CLIMATE, ENVIRONME
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415489997
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138491236
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
Visitor Attractions and Events: Locations and linkages (Routledge Advances in Event Research Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138824713
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
Tourism Events in Asia: Marketing and Development (Routledge Advances in Event Research Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138476912
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
TOURISM, PERFORMANCE AND THE EVERYDAY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415467131
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Worldwide Destinations: The geography of travel and tourism (Volume 1)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138901810
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Tourism Planning and Development: Contemporary Cases and Emerging Issues
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138298873
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Tourism, Tourists and Society
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138629493
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Yearbook of Tourism Statistics, Data 2008 2012 (2014 Edition) - Anuario de estadيsticas de turismo, 2008 2012 (Ediciَn 2014) - Annuaire des statistiq
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789284415908
قيمت اوليه: 175 EUR
قيمت فروش: 52 EUR