شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
380 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Building Character, Community, and a Growth Mindset in Physical Education With Web Resource: Activities That Promote Learning and Emotional and Socia
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781492536680
قيمت اوليه: 29 USD
قيمت فروش: 17 USD
CHELTENHAM FESTIVAL: A CENTENARY HISTORY. BY ROBIN OAKL
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781845136369
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
COACHING YOUTH BASKETBALL-5TH EDITION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781450419727
قيمت اوليه: 11 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Care in Sport Coaching: Pedagogical Cases (Routledge Research in Sports Coaching)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815363491
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Children, Families and Leisure
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138643857
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Coaching Youth Football - 5th Edition (Coaching Youth Sports)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780736085663
قيمت اوليه: 18 USD
قيمت فروش: 5 USD
Case Studies in Sport Communication: You Make the Call
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138729537
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Coaching Better Every Season: A year-round system for athlete development and program success
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781492507666
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Coaching Youth Football 6th Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781492551034
قيمت اوليه: 18 USD
قيمت فروش: 10 USD
Case Studies in Sport Law 2nd Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781492526117
قيمت اوليه: 47 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
Coaching Canadian Football
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781450442619
قيمت اوليه: 27 USD
قيمت فروش: 16 USD
Coaching: A Realistic Perspective
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442270701
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 22 GBP