شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
194 رکورد یافت شد
حالت نمایش
After the Soviet Empire: Legacies and Pathways (Annals of the International Institute of Sociology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004291447
قيمت اوليه: 140 EUR
قيمت فروش: 42 EUR
Anthropology of Childhood and Youth: International and Historical Perspectives
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780739198629
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Barbed Wire
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138564398
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Against Nature: The Metaphysics of Information Systems (Routledge Focus)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815377757
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Applied Sociology
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138629707
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Becoming Delinquent: Young Offenders and the Correctional Process
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780202307954
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Age, Gender and S..uality through the Life Course: The Girl in Time (Routledge Research in Gender and Society)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138854635
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Art History as Social Praxis, The Collected Writings of David Craven (Historical Materialism)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004235854
قيمت اوليه: 143 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
BEHIND THE CRISIS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004189942
قيمت اوليه: 99 EUR
قيمت فروش: 14 EUR
An Invitation to the Sociology of Emotions
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138855007
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Augustine and Social Justice (Augustine in Conversation: Tradition and Innovation)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498509176
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
BEIJING 2008: PREPARING FOR GLORY: CHINESE CHALLENGE IN THE 'CHINESE CENTURY'
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415371650
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP