شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
47 رکورد یافت شد
حالت نمایش
PROFESSIONAL ISSUES IN CHILD AND YOUTH CARE PRACTICE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415582971
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Working with Domestic Violence: Contexts and Frameworks for Practice
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138939813
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Self-help for Trauma Therapists: A Practitioner's Guide
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138898288
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Professional Leadership for Social Work Practitioners and Educators
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472467539
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Contested Issues in the Evaluation of Child Sexual Abuse: A Response to Questions Raised in Kuehnle and Connell's Edited Volume
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138774858
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Sexuality and Intellectual Disabilities
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138231023
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Research and Statistics for Social Workers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138191037
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Conversation Analysis for Social Work: Talking with Youth in Care (Routledge Advances in Social Work)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815391807
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Social and Labour Market Policy: The Basics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138557291
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Research Methods in Child Welfare
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231141314
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 20 USD
RETIREE HEALTH PLANS IN THE PUBLIC SECTOR
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848447585
قيمت اوليه: 59 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
SOCIAL CARE WITH AFRICAN FAMILIES IN THE UK
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415482943
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 3 GBP