شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
388 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Hope for Children of Trauma
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138205659
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Clinical Handbook of Psychological Disorders in Children and Adolescents: A Step-by-Step Treatment Manual
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462530885
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 39 USD
Clinical Psychology: Theory and Therapy (Routledge Library Editions: Psychiatry) (Volume 15)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780367000738
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Children and the Geography of Violence: Why Space and Place Matter
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138040878
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Clinical Neuroscience: Foundations of Psychological and Neurodegenerative Disorders
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138630758
قيمت اوليه: 76 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
CLINICIAN'S GUIDE TO COLLABORATIVE CARING IN EATING DISORDERS,THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415484251
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Children and Young People's Response to Parental Illness: A Handbook of Assessment and Practice
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785230073
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Clinical Psychology and Adolescent Girls in a Postfeminist Era
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138104693
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Cognitive Behavior Therapy for Insomnia in Those with Depression: A Guide for Clinicians
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415738385
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Children, Sexuality, and Child Sexual Abuse
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138089259
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Clinical Psychology: A Modern Health Profession
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138683136
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Cognitive Behavioural Coaching: Distinctive Features
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815393436
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP