شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
339 رکورد یافت شد
حالت نمایش
FEMINIST INTERNATIONAL RELATIONS ;5 VOLS SET
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415478434
قيمت اوليه: 895 GBP
قيمت فروش: 134 GBP
GLOBALISATION, FREEDOM AND THE MEDIA AFTER COMMUNISM THE PAST AS FUTURE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415483513
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Globalization Revisited (Critical Issues in Global Politics)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138782969
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Debating Foreign Policy in the Renaissance: Speeches on War and Peace by Francesco Guicciardini
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474437806
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Globalization and Democracy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442218093
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Globalization: Debunking the Myths
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442258211
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Global Nuclear Order (Routledge Global Security Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138242852
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Globalization and Labour in the Twenty-First Century (Routledge Advances in International Political Economy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415528535
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Governance Networks in Public Administration and Public Policy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138286108
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Global Politics: A New Introduction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138060296
قيمت اوليه: 36 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
GLOBALIZATION AND TRANSFORMATIONS OF SOCIAL INEQUALITY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415874823
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Governing in a Global World
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138297784
قيمت اوليه: 36 GBP
قيمت فروش: 28 GBP