شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
399 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Culture Control Critique: Allegories of Reading the Present (Critical Perspectives on Theory, Culture and Politics)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783488018
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
EDUCATION AND THE EDUCATION OF TEACHERS (INTERNATIONAL LIBRARY OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415562515
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Elijah Del Medigo and Paduan Aristotelianism: Investigating the Human Intellect (Bloomsbury Studies in the Aristotelian Tradition)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474268493
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
Current Controversies in Values and Science (Current Controversies in Philosophy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138193284
قيمت اوليه: 120 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
EDUCATION, DIALOGUE AND HERMENEUTICS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441100702
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Emotion: The Basics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138081390
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Current Controversies in Virtue Theory
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415658218
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
EDUCATIONAL JUDGMENTS (INTERNATIONAL LIBRARY OF THE PHILOSOPHY OF EDUCATION)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415565721
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Engaging with Fashion (At the Interface / Probing the Boundaries)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004382428
قيمت اوليه: 90 EUR
قيمت فروش: 72 EUR
Daniel Kahneman's Thinking, Fast and Slow (The Macat Library)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781912453054
قيمت اوليه: 6 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
EINLEITUNG IN DIE SYSTEMATISCHE THEOLOGIE (DE GRUYTER S
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110218008
قيمت اوليه: 39 EUR
قيمت فروش: 5 EUR
EPISTEMOLOGY AND THE REGRESS PROBLEM
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415878005
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 12 GBP