شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
394 رکورد یافت شد
حالت نمایش
An Incarnational Model of the Eucharist (Current Issues in Theology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108425896
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 67 GBP
Christianity in Sub-Saharan Africa (Edinburgh Companions to Global Christianity)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474412032
قيمت اوليه: 150 GBP
قيمت فروش: 90 GBP
Culture and Cultural Politics Under Reza Shah: The Pahlavi State, New Bourgeoisie and the Creation of a Modern Society in Iran (Iranian Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415824194
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Christian Family and Contemporary Society (Ecclesiological Investigations)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567656964
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Christianity in the Twentieth Century: A World History (The Princeton History of Christianity)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780691157108
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Dar jostojoye iman
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781595844224
قيمت اوليه: 18 USD
قيمت فروش: 5 USD
Christianity as a World Religion: An Introduction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472569349
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
RELIGION AND POLITICS IN SOUTH ASIA
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415778015
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
DATING THE PASSION (TIME, ASTRONOMY, AND CALENDARS)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004212190
قيمت اوليه: 121 EUR
قيمت فروش: 36 EUR
Christianity in North Africa and West Asia (Edinburgh Companions to Global Christianity)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474428057
قيمت اوليه: 150 GBP
قيمت فروش: 112 GBP
Cult Wars' in Historical Perspective: New and Minority Religions (Routledge Inform Series on Minority Religions and Spiritual Movements)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472458124
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 47 GBP
DAVID IN DISTRESS: HIS PORTRAIT THROUGH THE HISTORICAL PSALMS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567027344
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 8 GBP