شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
172 رکورد یافت شد
حالت نمایش
A Functional Analysis of Political Television Advertisements
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498525350
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Arabic Media Dictionary
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138783959
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Celebrity (Key Ideas in Media & Cultural Studies)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415527446
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
A Future for Public Service Television (Goldsmiths Press)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781906897710
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
AUDIO ENGINEERING 101: A BEGINNER'S GUIDE TO MUSIC PRODUCTION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780240819150
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
CENGAGE ADVANTAGE BOOKS: BUILDING A SPEECH
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781111348373
قيمت اوليه: 36 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
An Introduction to Political Communication (Communication and Society) (Volume 1)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415739429
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Bilingual Health Communication: Working with Interpreters in Cross-Cultural Care
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138999459
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Children and the Media
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781560008729
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Applied Media Studies
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138578265
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
BOLLYWOOD IN THE AGE OF NEW MEDIA
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780748641024
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
CITIZENSHIP EDUCATION RESOURCE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415603461
قيمت اوليه: 142 GBP
قيمت فروش: 42 GBP