شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
151 رکورد یافت شد
حالت نمایش
101 Case Studies in Construction Management
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815361985
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Artist Management: Agility in the Creative and Cultural Industries (Mastering Management in the Creative and Cultural Industries)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138697669
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Big Data for Managers: Creating Value
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138593084
قيمت اوليه: 39 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
A Research Agenda for Management and Organization Studies (Elgar Research Agendas)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784717018
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
BEACH MANAGEMENT GUIDELINES : PRINCIPLES AND PRACTICE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781844074358
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Building Leadership Development Programmes: Zero-Cost to High-Investment Programmes that Work
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749476939
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
APPLYING LEAN IN HEALTHCARE: A COLLECTION OF INTERNATIO
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439827390
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
BEYOND THE KNOWLEDGE TRAP: DEVELOPING ASIA'S KNOWLEDGE-BASED ECONOMIES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789814343671
قيمت اوليه: 74 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Clean Tech Clean Profits
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749470418
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Appreciative Inquiry for Change Management: Using AI to Facilitate Organizational Development
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749477912
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Bids, Tenders and Proposals: Winning Business Through Best Practice
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749474843
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Conduct Risk Management: Using a Behavioural Approach to Protect Your Board and Financial Services Business
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749478612
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 27 GBP