شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
178 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Classic Tales of Mulla Masreddin (Persian folk tales)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780939214594
قيمت اوليه: 15 USD
قيمت فروش: 7 USD
Radical Romantics: Prophets, Pirates, and the Space Beyond Nation (Edinburgh Critical Studies in Romanticism)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474426121
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
REPRESENTING THE PLAGUE IN EARLY MODERN ENGLAND
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415877978
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Middle Egyptian Literature: Eight Literary Works of the Middle Kingdom
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107456075
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
Recognition in the Arabic Narrative Tradition: Discovery, Deliverance and Delusion (Edinburgh Studies in Classical Arabic Literature)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474413725
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
RESISTANCE TO SCI IN CONTEM US
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415893343
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
MITTELHOCHDEUTSCHE GRAMMATIK: TEIL III WORTBILDUNG (GERMAN EDITION)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783484110038
قيمت اوليه: 179 EUR
قيمت فروش: 26 EUR
REMEMBERING COSMOPOLITAN EGYPT: LITERATURE, CULTURE, AND EMPIRE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415775113
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
RHETORIC AND EVIDENCE: LEGAL CONFLICT AND LITERARY REPR
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110253764
قيمت اوليه: 99 EUR
قيمت فروش: 14 EUR
PUBLISHING THE POSTCOLONIAL WEST AFRICAN AND CARIBBEAN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415424356
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Replication in the Long Nineteenth Century: Re-makings and Reproductions
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474424844
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Robinson Crusoe, Modernized Edition (Broadview Editions)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781554812141
قيمت اوليه: 14 USD
قيمت فروش: 4 USD