شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
135 رکورد یافت شد
حالت نمایش
A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 15: The Right to Freedom of Association and to Freedom of Peaceful
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004148697
قيمت اوليه: 77 EUR
قيمت فروش: 38 EUR
EINFUHRUNG IN DAS STAATSRECHT
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783899497991
قيمت اوليه: 29 EUR
قيمت فروش: 4 EUR
FINANZKRISE UND WIRTSCHAFTSORDNUNG
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783899496512
قيمت اوليه: 64 EUR
قيمت فروش: 9 EUR
Dictionary of Shipping Terms: French-English and English-French
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138574496
قيمت اوليه: 120 GBP
قيمت فروش: 96 GBP
EMPLOYMENT LAW STATUTES 2009-2010
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415458382
قيمت اوليه: 12 GBP
قيمت فروش: 1 GBP
FINNISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW: VOLUME 19, 2008
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849460415
قيمت اوليه: 142 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Digital Privacy, Terrorism and Law Enforcement: The UK's Response to Terrorist Communication (Routledge Research in Terrorism and the Law)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815360186
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
English Legal System with Legal Method, Skills & Reasoning SAVER: Learning Legal Skills and Reasoning
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415830195
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
FORENSIC MENTAL HEALTH CONSULTING I
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415697934
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
ECKPFEILER DES ZIVILRECHTS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783805911092
قيمت اوليه: 49 EUR
قيمت فروش: 7 EUR
Enteignungsentschadigung (de Gruyter Praxishandbuch) (German Language)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110277517
قيمت اوليه: 140 EUR
قيمت فروش: 42 EUR
GEFANGENEMISSHANDIUNG DOPING UND SONSTIGES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783899496949
قيمت اوليه: 119 EUR
قيمت فروش: 17 EUR