شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
242 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Contemporary Task-Based Language Teaching in Asia (Contemporary Studies in Linguistics)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472572219
قيمت اوليه: 130 GBP
قيمت فروش: 39 GBP
How to Sound Really Clever: 600 Words You Need to Know
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472922472
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
International English: A Guide to Varieties of English Around the World
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138233690
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
CONTROL INTO CONJUNCTIVE PARTICIPLE CLAUSES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110238242
قيمت اوليه: 99 EUR
قيمت فروش: 14 EUR
In Other Words: A Coursebook on Translation
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138666887
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
INTERNET ARABIC
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780748644919
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Corpus Linguistics for English Teachers: Tools, Online Resources, and Classroom Activities
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138123090
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
INFORMATION STRUCTURE IN INDIGENOUS LANGUAGES OF THE AM
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110228526
قيمت اوليه: 89 EUR
قيمت فروش: 13 EUR
Introducing Business English
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138016316
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Creating Orthographies for Endangered Languages
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107148352
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
INTELLECTUAL PROPERTY, PHARMACEUTICALS AND PUBLIC HEALTH: ACCESS TO DRUGS IN DEVELOPING COUNTRIES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857938794
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Introducing English for Specific Purposes (Routledge Introductions to English for Specific Purposes)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138936652
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP