شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
110 رکورد یافت شد
حالت نمایش
A Global History of the Developing World
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415692113
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
A History of the French Revolution
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781911445999
قيمت اوليه: 9 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
In Search of Kings and Conquerors: Gertrude Bell and the Archaeology of the Middle East
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848854987
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
A HISTORY OF JAPAN (ROUTLEDGE LIBRARY EDITIONS)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415585385
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Histٍria De Jacob Xalabin / History of Yakub Celebi: With an Introduction and Notes (Medieval and Renaissance Authors and Texts)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004302693
قيمت اوليه: 99 EUR
قيمت فروش: 29 EUR
In The Shadows of Glories Past: Jihad for Modern Science in Muslim Societies, 1850 to The Arab Spring (Volume 2)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472447340
قيمت اوليه: 150 GBP
قيمت فروش: 90 GBP
A History of Modern Germany: 1871 to Present
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138742246
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
How History Works: The Reconstitution of a Human Science
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138932128
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 47 GBP
JANE AUSTEN AND CHILDREN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781847250414
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
A History of the Arab Peoples (The Macat Library)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781912127696
قيمت اوليه: 6 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
HUMAN FACE OF WAR,THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781847065230
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
JAPAN'S DREAM OF WORLD EMPIRE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415585316
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 8 GBP