شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
44 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Climate Data and Resources: A Reference and Guide
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415057035
قيمت اوليه: 43 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
FORESTS AND CLIMATE CHANGE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849802826
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
The Climate Resilient Organization: Adaptation and Resilience to Climate Change and Weather Extremes
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786433398
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
ECONOMIC INCENTIVES FOR STORMWATER
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439845608
قيمت اوليه: 86 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
FUEL TAXES AND THE POOR
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781617260926
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation (New Horizons in Environmental Politics series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784714925
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
ECONOMICS OF CLIMATE CHANGE IN, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849711746
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
FUTURE CLIMATE CHANGE CC 4V
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415569811
قيمت اوليه: 835 GBP
قيمت فروش: 250 GBP
The Economics of Climate-Resilient Development
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785360305
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 37 GBP
ENGAGING THE PUBLIC WITH CLIMATE CHANGE : BEHAVIOUR CHA
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781844079285
قيمت اوليه: 49 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
GEOGRAPHY OF CLIMATE CHANGE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415696623
قيمت اوليه: 140 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
The Impact of Climate Change Mitigation on Indigenous and Forest Communities: International, National and Local Law Perspectives on REDD+
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107074262
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 66 GBP