شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
16 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Cities and Literature (Routledge Critical Introductions to Urbanism and the City)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138219533
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857932662
قيمت اوليه: 180 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
Natural Hazards, Second Edition: Explanation and Integration
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462529179
قيمت اوليه: 60 USD
قيمت فروش: 36 USD
COMM RIGHTS,CONSERV, CONTESTED LAND
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781844079162
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Health and Medical Geography, Fourth Edition
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462520060
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 39 USD
The Global Casino: An Introduction to Environmental Issues
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138067868
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
FINDERS KEEPERS?
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781933115832
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
How Great Cities Happen: Integrating People, Land Use and Transport
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788119450
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
A Research Agenda for Shrinking Cities (Elgar Research Agendas)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785366321
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Geopolitics and Development
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415519571
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
MasterClass in Geography Education: Transforming Teaching and Learning
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472535719
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
AUTOMOBILITY IN TRANSITION?
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415885058
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
12