شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
349 رکورد یافت شد
حالت نمایش
14-18 - A NEW VISION FOR SECONDARY EDUCATION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780938448
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
99 Activities to Nurture Successful and Resilient Children: A Comprehensive Programme to Develop Fundamental Life Skills
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138560277
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Situated Learning (The Macat Library)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781912128617
قيمت اوليه: 6 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
40 Strategies for Guiding Readers through Informational Texts
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462526093
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 15 USD
A Breakthrough in Vocational and Technical Education: The Singapore Story
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789814616416
قيمت اوليه: 48 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Engaging Families, Educators, and Communities as Educational Advocates
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138563414
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
7 Ways to Transform the Wounded Student
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415734950
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
A Guide to How Your Child Learns: Understanding the Brain from Infancy to Young Adulthood (Brain Smart)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475831832
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
ENGLISH EDUCATIONAL SYSTEM (RLE EDU
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415689250
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
75 Ways to Be a Better Teacher Tomorrow: With Less Stress and Quick Success
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138363380
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
A Practical Guide to Using Storyline Across the Curriculum: Inspiring Learning with Passion
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138483170
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
EQUALITY, PARTICIPATION AND INCLUSION 1 : DIVERSE PERSPECTIVES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415584227
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 3 GBP