شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
226 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Economic Stagnation in Japan: Exploring the Causes and Remedies of Japanization (KDI/EWC Series on Economic Policy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788110433
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 71 GBP
ECONOMICS OF IGNORANCE AND COORDINATION,THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848441040
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
ECONOMY OF CHINA, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781003985
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Economics and Performativity: Exploring Limits, Theories and Cases (Routledge INEM Advances in Economic Methodology)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138083790
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Economics, Ethics and Power: From Behavioural Rules to Global Structures (Routledge Frontiers of Political Economy)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138281028
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Emerging Asian Economies and MNCs Strategies (New Horizons in International Business series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785364051
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Economics for Business: A Guide to Decision Making in a Complex Global Macroeconomy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749470197
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
ECONOMISTS IN THE AMERICAS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781845420437
قيمت اوليه: 89 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
ENTERPRISE,DEPRIVATION & SOCIAL EX
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415458153
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
ECONOMICS FOR MANAGERS, INTERNATIONAL EDITION (WITH INFOAPPS)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780538470384
قيمت اوليه: 52 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
ECONOMY OF CHINA, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781845421946
قيمت اوليه: 59 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Geeks, Mush Heads and the IT Revolution: How SRA International Achieved Success over Nearly Four Decades
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442242807
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 4 GBP