شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
39 رکورد یافت شد
حالت نمایش
A History of Architecture and Trade (Routledge Research in Architecture)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138635739
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
The Hellenistic Age
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198759010
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
ANCIENT MYTH. MEDIA, TRANSFORMATIONS AND SENSE-CONSTRUCTIONS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110209099
قيمت اوليه: 169 EUR
قيمت فروش: 25 EUR
AESTHETICS AND TH3GY IN BYZANTIUM
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781614513278
قيمت اوليه: 130 EUR
قيمت فروش: 39 EUR
The Teaching of Science in Primary Schools
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138225725
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
APOLLO
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415317115
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 2 GBP
ALTERTUMSKUNDE ALTERTUMSWISSENSCHAFT KULTURWISSENSCHAFT
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110273601
قيمت اوليه: 229 EUR
قيمت فروش: 68 EUR
Universe and Inner Self in Early Indian and Early Greek Thought (Traditions in World Cinema)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474427142
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Aristotle S Ever-Turning World in "Physics" 8: Analysis and Commentary (Philosophia Antiqua)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004302372
قيمت اوليه: 140 EUR
قيمت فروش: 42 EUR
The Cambridge Companion to the Writings of Julius Caesar (Cambridge Companions to Literature)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107670495
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
WRITINGS OF EARLY SCHOLARS IN THE ANCIENT NEAR EAST, EG
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110229929
قيمت اوليه: 109 EUR
قيمت فروش: 16 EUR
Being Jewish in 21st-Century Germany (Europaisch-Judische Studien Beitrage / European-Jewish Studies Contributions)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110349948
قيمت اوليه: 120 EUR
قيمت فروش: 36 EUR