شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
179 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Around the World in 80 Species: Exploring the Business of Extinction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783537136
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
BELIEVING CASSANDRA : HOW TO BE AN OPTIMIST IN A PESSIMIST'S WORLD
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849711722
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
BUSINESS AND PROFESSIONAL: COMMUNICATION IN A DIGITAL A
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781133309840
قيمت اوليه: 39 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Arts Management: An entrepreneurial approach
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780765641540
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Book of Value: The Fine Art of Investing Wisely (Columbia Business School Publishing)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231175425
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 15 USD
Business Communication: Rethinking your professional practice for the post-digital age
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415640282
قيمت اوليه: 41 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Auto Brand: Building Successful Car Brands for the Future
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749469290
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
BRANDING IN GOVERNANCE & PUBLIC MAN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415885171
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Business Continuity Management System
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749469115
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Balancing Green: When to Embrace Sustainability in a Business (and When Not To) (The MIT Press)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262037723
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
BREAKING INTO NEW MARKETS : EMERGING LESSONS FOR EXPORT DIVERSIFICATION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821376379
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 5 USD
Business Ethics in the Middle East
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138222946
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP