شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
92 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Financial Fundamentals for Historic House Museums
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781538100318
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
How to Visit an Art Museum: Empowering Tips for a Truly Rewarding Visit
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789063693558
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 3 GBP
Interpreting Immigration at Museums and Historic Sites (Interpreting History)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442263246
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Great Exhibits!: An Exhibit Planning and Construction Handbook for Small Museums
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442270763
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Imagining the Afterlife in the Ancient World
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138299795
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Interpreting Religion at Museums and Historic Sites (Interpreting History)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442269460
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Historical Archaeology and Heritage in the Middle East
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815395584
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Indigenous Cultural Centers and Museums: An Illustrated International Survey
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442264069
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Recruiting and Managing Volunteers in Museums: A Handbook for Volunteer Management (American Association for State and Local History)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442262515
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Hittite Landscape and Geography, (Handbook of Oriental Studies. Section 1 the Near and Middle East)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004341746
قيمت اوليه: 209 EUR
قيمت فروش: 125 EUR
Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites (Interpreting History)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780759124370
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Religion and Politics in the Ancient Americas (Routledge Archaeology of the Ancient Americas)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138907898
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP