شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
33 رکورد یافت شد
حالت نمایش
OWNERSHIP AND APPROPRIATION
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781847886842
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Specialized Ethnographic Methods: A Mixed Methods Approach (Ethnographer's Toolkit, Second Edition)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780759122055
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
The Cultural Dimension of Global Business
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138202290
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 39 GBP
Population and Society: An Introduction to Demography
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107645936
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
The Anthropology of Religion, Magic, and Witchcraft
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138692527
قيمت اوليه: 66 GBP
قيمت فروش: 39 GBP
VISUAL RESEARCH
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857852069
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Schools and Styles of Anthropological Theory
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138229723
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Bioarchaeology of Mummies
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781611328394
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Anthropology and Beauty: From Aesthetics to Creativity
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138928794
قيمت اوليه: 150 GBP
قيمت فروش: 120 GBP
Spatial Anthropology: Excursions in Liminal Space (Place, Memory, Affect)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786606372
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
The Composition of Anthropology
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138208117
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Anthropology of the Arts: A Reader
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472585929
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
123