شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
139 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Accounting for Biological Assets (Routledge Focus on Business and Management)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815371410
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Advances in Endogenous Money Analysis
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781845429430
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 66 GBP
ANTI MONEY LAUNDERING COMPLEX, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415600767
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Advanced Finance Theories
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789814460378
قيمت اوليه: 69 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
Affordable Housing Governance and Finance: Innovations, partnerships and comparative perspectives
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138082786
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Banking and Economic Rent in Asia: Rent Effects, Financial Fragility, and Economic Development (Routledge International Studies in Money and Banki
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138675322
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
Advanced Introduction to Cost-Benefit Analysis (Elgar Advanced Introductions series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785361777
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
All Fall Down: Debt, Deregulation and Financial Crises
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781788119481
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Blockchain, Fintech, and Islamic Finance: Building the Future in the New Islamic Digital Economy
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781547417124
قيمت اوليه: 30 EUR
قيمت فروش: 24 EUR
Advanced Introduction to National Innovation Systems (Elgar Advanced Introductions)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785362033
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
ANFECHTUNGSRECHTE BEI WERTPAPIERGESCHAFTEN ZU NICHT MAR
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110261530
قيمت اوليه: 85 EUR
قيمت فروش: 25 EUR
Capital Controls (The International Library of Critical Writings in Economics series, #308)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783479498
قيمت اوليه: 310 GBP
قيمت فروش: 93 GBP