شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
12542 رکورد یافت شد
حالت نمایش
BRILL'S NEW PAULY - CLASSICAL TRADITION, VOLUME IV (OLY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004142244
قيمت اوليه: 266 EUR
قيمت فروش: 39 EUR
Annual Review of Cultural Heritage Informatics: 2014
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442250116
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Building Your Portfolio
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783300204
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
EUROPA INTERNATIONAL FOUNDATION DIRECTORY 2009,THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857435238
قيمت اوليه: 270 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Asian American Librarians and Library Services: Activism, Collaborations, and Strategies
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442274921
قيمت اوليه: 43 GBP
قيمت فروش: 34 GBP
Cataloging and Classification: An Introduction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442232495
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
EUROPA WORLD OF LEARNING 2011, THE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857435672
قيمت اوليه: 580 GBP
قيمت فروش: 87 GBP
Basics of Bookkeeping
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789001832841
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Cataloging for School Librarians
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442232464
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Academic Library Metamorphosis and Regeneration (Beta Phi Mu Scholars Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442273078
قيمت اوليه: 53 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
BIBLIOTHEKS- UND INFORMATIONSMANAGEMENT IN DER JURISTISCHEN PRAXIS (PRAXISWISSEN) (GERMAN EDITION)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110301298
قيمت اوليه: 60 EUR
قيمت فروش: 18 EUR
Cataloging for School Librarians
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781538106082
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 30 GBP