شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
83 رکورد یافت شد
حالت نمایش
1000 Chairs: Updated version
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836563697
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
200 Best Packaging Design 2017/18
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393593
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
Takeaway Food Packaging Now
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781864707069
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
1000 Lights
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836546768
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Kenneth Grange: Making Britain Modern
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781907317545
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
The Art of Folding Vol. 2: New Trends, Techniques and Materials
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788416504640
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
200 Best Packaging Design 10/11
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393128
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
Structural Packaging Art
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789881468734
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
The Design Book
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780714865799
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
200 Best Packaging Design 15/16
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393227
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
SWISS FEDERAL DESIGN AWARDS 2010 (EIDGENِSSISCHE FِRDERPREISE FUR DESIGN BOURSES FEDERALES DE DESIGN SWISS FEDERAL DESIGN GRANTS)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783034606028
قيمت اوليه: 12 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
The East German Handbook
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836571883
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP