شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
80 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Home Robotics: Maker-Inspired Projects For Building Your Own Robots
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781317006
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Unpack Me Again!: Packaging Meets Creativity
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788416504534
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
FabLab: Revolution Field Manual
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783721209655
قيمت اوليه: 40 EUR
قيمت فروش: 32 EUR
How to Illustrate and Design Concept Cars
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781787110151
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Routledge Handbook of Sustainable Product Design (Routledge Handbooks)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138910171
قيمت اوليه: 165 GBP
قيمت فروش: 132 GBP
1000 Chairs: Updated version
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836563697
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Lobmeyr Contemporary: Entwürfe Seit 2000 / Design Since 2000 (German Edition)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783035614077
قيمت اوليه: 30 EUR
قيمت فروش: 25 EUR
200 Best Packaging Design 15/16
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393227
قيمت اوليه: 35 EUR
قيمت فروش: 21 EUR
50 Designers You Should Know
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783791383620
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
The East German Handbook
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836571883
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Street Furniture Design: Contesting Modernism in Post-War Britain
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350044814
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Barber Osgerby, Projects
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780714874838
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 54 GBP