شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
34 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Art and the City: Worlding the Discussion through a Critical Artscape (Routledge Critical Studies in Urbanism and the City)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138236219
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Cities' Identity Through Architecture and Arts: Proceedings of the International Conference on Cities' Identity through Architecture and Arts (CITAA
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138054097
قيمت اوليه: 200 GBP
قيمت فروش: 160 GBP
Doing Research in Urban and Regional Planning (Natural and Built Environment)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415735575
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Beyond Gated Communities
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415748254
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Conflict, Improvisation, Governance: Street Level Practices for Urban Democracy (RTPI Library Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138025677
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Driverless Urban Futures: A Speculative Atlas for Autonomous Vehicles
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815354109
قيمت اوليه: 41 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
By Rail and By Sea: Scott Conarroe
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781908966438
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Constructed Ecosystems: Ideas and Subsystems in the Work of Ken Yeang
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781940743158
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
Ecological Urbanism
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783037784679
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Camp and the City: Territories of Extraction
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788898774753
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Costs of Sprawl
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138645516
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
GROTTON REVISITED
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415546478
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
123