شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
388 رکورد یافت شد
حالت نمایش
A GUY'S GUIDE TO STYLE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783848000289
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Bow Tie Book, The
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780789329196
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Carolina Herrera: 35 Years of Fashion
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780847849802
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
A to Z of Wedding Style (V&A Fashion Style Guides)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851777822
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Brooklyn Street Style: The No-Rules Guide to Fashion
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781419717956
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
CAROLINE CHARLES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851497164
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Birds of Paradise: Plumes & Feathers in Fashion
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789401415460
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Brooks Brothers: Two Hundred Years of American Style
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780847859924
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Carrying Coca-1,500 Years of Andean Chuspas
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780300200720
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 15 USD
Bold, Beautiful and Damned: The World of 1980s Fashion Illustrator Tony Viramontes
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780673073
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
CAD FOR FASHION DESIGN AND MERCHANDISING
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781609010638
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Cartier Creative Writing
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9782080136831
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP