شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
220 رکورد یافت شد
حالت نمایش
MAKING ARTISAN PASTA: HOW TO MAKE A WORLD OF HANDMADE NOODLES, STUFFED PASTA, DUMPLINGS, AND MORE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781592537327
قيمت اوليه: 917,778 IRR
قيمت فروش: 826,000 IRR
COUNTRY COOK'S KITCHEN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781906417567
قيمت اوليه: 1,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,125,000 IRR
GLUTEN-FREE ENTERTAINING : MORE THAN 100 NATURALLY WHEAT-FREE RECIPES FOR PARTIES AND SPECIAL OCCASI
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781592335794
قيمت اوليه: 808,889 IRR
قيمت فروش: 728,000 IRR
PICKLES, RELISHES AND CHUTNEYS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845432843
قيمت اوليه: 499,500 IRR
قيمت فروش: 449,550 IRR
500 GLUTEN-FREE DISHES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845434755
قيمت اوليه: 560,000 IRR
قيمت فروش: 504,000 IRR
From a Persian Kitchen: Fresh Discoveries in Iranian Cooking
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781780768014
قيمت اوليه: 1,040,000 IRR
قيمت فروش: 936,000 IRR
CAKE DECORATING SKILLS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845434205
قيمت اوليه: 778,889 IRR
قيمت فروش: 701,000 IRR
500 Pasta Dishes
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845435011
قيمت اوليه: 510,000 IRR
قيمت فروش: 459,000 IRR
Decorating Cupcakes & Cookies
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781844489398
قيمت اوليه: 495,000 IRR
قيمت فروش: 445,500 IRR
PERFECT SCOOP: ICE CREAMS, SORBETS, GRANITAS, AND SWEET ACCOMPANIMENTS, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781906417543
قيمت اوليه: 949,500 IRR
قيمت فروش: 854,550 IRR
500 SUSHI DISHES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845434779
قيمت اوليه: 550,000 IRR
قيمت فروش: 495,000 IRR
Painting Flowers on Cakes (Modern Cake Decorator)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781844489510
قيمت اوليه: 495,000 IRR
قيمت فروش: 445,500 IRR