شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
129 رکورد یافت شد
حالت نمایش
200 Best Photographers 10/11
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393104
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
DAVID BUSCH'S SONY ALPHA SLT-A65 GUIDE TO DIGITAL PHOTOGRAPHY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781133597124
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Designers on Instagram: #fashion
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781419715587
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
200 Best Photographers 12/13
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393166
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
DAVID BUSCH'S SONY ALPHA SLT-A77 GUIDE TO DIGITAL PHOTOGRAPHY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781133597131
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Digital Nature Photography: The Art and the Science
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415742429
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
DAVID BUSCH'S SONY ALPHA NEX-7 GUIDE TO DIGITAL PHOTOGRAPHY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781133597452
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
DAVID BUSCH'S SONY ALPHA SLT-A77/A65 COMPACT FIELD GUIDE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781133948865
قيمت اوليه: 12 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Digital Photo Workflow Made Easy: Discover How to Effortlessly Organise & Process All Your Pictures
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781571118
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
DAVID BUSCH'S SONY ALPHA SLT-A55/A33 GUIDE TO DIGITAL PHOTOGRAPHY
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781435459441
قيمت اوليه: 21 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
David LaChapelle: Lost + Found, Part I
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836570459
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Digital Restoration from Start to Finish: How to Repair Old and Damaged Photographs
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138940253
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 16 GBP