شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
121 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Hot Shots
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9782888933472
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
The Essential Marilyn Monroe by Milton H. Greene: Milton H. Greene: 50 Sessions
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851498673
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
50 Photographers You Should Know
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783791383590
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Unseen by My Open Eyes
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781911164128
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Running a Successful Photography Business
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472532930
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
200 BEST AD PHOTOGRAPHERS WORLDWIDE 2018/2019
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393654
قيمت اوليه: 34 EUR
قيمت فروش: 31 EUR
200 Best Photographers 16/17
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393319
قيمت اوليه: 35 EUR
قيمت فروش: 31 EUR
Contemporary Iranian Photography: Five Perspectives
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781568593135
قيمت اوليه: 20 USD
قيمت فروش: 17 USD
35MM
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9782888933441
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Steve McCurry: Afghanistan
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836569361
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
Street Photography: Creative Vision Behind the Lens
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138238930
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
The Narrative Figuration
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788874397761
قيمت اوليه: 60 USD
قيمت فروش: 48 USD