شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
602 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Drawing Using Grids: Portraits of Babies & Children
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781782215325
قيمت اوليه: 9 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Obsession: Nudes by Klimt, Schiele, and Picasso from the Scofield Thayer Collection
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781588396525
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 24 USD
Jacques Majorelle
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9782376660095
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
Drawing Using Grids: Portraits with Character
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781782215318
قيمت اوليه: 9 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Gillian Ayres
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781908970305
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Quick & Lively Urban Sketching
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781782214175
قيمت اوليه: 9 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Monet the Collector
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780300232622
قيمت اوليه: 50 USD
قيمت فروش: 40 USD
Giovanni Segantini
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783858817839
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Redon (Basic Art Series 2.0)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783836553216
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Neil Gall: The Drawings
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781911164760
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Gutters of Gold
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781911164135
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Refashioning and Redress: Conserving and Displaying Dress
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781606065112
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 52 USD