شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
85 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ACROSS THE WATER: TEACHING IRISH MUSIC AND DANCE AT HOME AND ABROAD
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781607095781
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Aural Architecture in Byzantium: Music, Acoustics, and Ritual
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472485151
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Children of the Stone: The Power of Music in a Hard Land
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781408853047
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
André Jolivet: Music, Art and Literature (Music and Literature)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472442956
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
Bending the Rules of Music Theory: Lessons from Great Composers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138478244
قيمت اوليه: 48 GBP
قيمت فروش: 38 GBP
CONSTRUCTING A PERSONAL ORIENTATION TO MUSIC TEACHING
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415871853
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
APPALACHIAN DULCIMER TRADITIONS
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780810874114
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Bloomsbury Encyclopedia of Popular Music of the World, Volume 9: Genres: Caribbean and Latin America
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441141972
قيمت اوليه: 196 GBP
قيمت فروش: 98 GBP
Dynamic Group-Piano Teaching: Transforming Group Theory into Teaching Practice
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138241435
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Artist Management for the Music Business
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780815392668
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Breaking Stones: 1963-1965
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851498161
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Eco-Literate Music Pedagogy (Routledge New Directions in Music Education Series)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415792578
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 22 GBP