شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
77 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Metal Music Manual: Producing, Engineering, Mixing, and Mastering Contemporary Heavy Music
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138809321
قيمت اوليه: 48 GBP
قيمت فروش: 38 GBP
A Brief Introduction to A Philosophy of Music and Music Education as Social Praxis
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138921245
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Routledge Research Companion to Popular Music and Gender
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472456830
قيمت اوليه: 150 GBP
قيمت فروش: 120 GBP
New Channels of Music Distribution
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138124189
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Singer-Songwriter Handbook
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781628920291
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Routledge Research Companion to Popular Music Education
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472464989
قيمت اوليه: 175 GBP
قيمت فروش: 140 GBP
The Cambridge History of World Music (The Cambridge History of Music)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108406475
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Undergraduate Research in Music: A Guide for Students (Routledge Undergraduate Research Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415787833
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Enterprising Musician's Guide to Performer Contracts
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781538106761
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Routledge Companion to Screen Music and Sound
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138855342
قيمت اوليه: 165 GBP
قيمت فروش: 132 GBP
The Musicology of Record Production
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107428348
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Sociology for Music Teachers: Practical Applications
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138224513
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP