شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
331 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Earthen Architecture in Muslim Cultures: Historical and Anthropological Perspectives (Arts and Archaeology of the Islamic World)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004355316
قيمت اوليه: 139 EUR
قيمت فروش: 118 EUR
Technologies of the Image: Art in 19th-Century Iran
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780300229196
قيمت اوليه: 50 USD
قيمت فروش: 40 USD
Who's Afraid of Contemporary Art?
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780500292747
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
European Porcelain: In The Metropolitan Museum of Art
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781588396433
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 52 USD
The Story of the Design Museum
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780714872537
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Sylloge of Aksumite Coins in the Ashmolean Museum, Oxford
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781910807101
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
girlgaze: How Girls See the World
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780847860890
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Versailles: The Great and Hidden Splendours of the Sun King's Palace
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780500519868
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
The Mosques of Egypt
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789774167324
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Mesopotamia: Ancient Art and Architecture
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780500519172
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
10,000 Things You Need to Know: The Big Book of Lists
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780789334077
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
The Tapestry of Culture: An Introduction to Cultural Anthropology
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442252882
قيمت اوليه: 53 GBP
قيمت فروش: 42 GBP