شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
395 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Art as Jewellery: From Calder to Kapoor
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781851498703
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Felt Friends Woodland Critters: Create 20 Cute Forest Animals! Includes Materials to Make 10 Animal Projects!
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780760355176
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 11 GBP
How to Make Resin Jewellery: With over 60 inspirational step-by-step projects
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782213376
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Bernini
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788899765569
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Gilded Interiors: Parisian Luxury and the Antique
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781300589
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Learn Tapestry Crochet
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781590128756
قيمت اوليه: 9 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Hoop Art
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782216360
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Happy Hexies: 12 Hand Pieced Hexagon Projects to Stitch & Love
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782215417
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
LeatherWorks: Traditional Craft for Modern Living
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781911127253
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
How to Knit Beautiful Bags: 22 Gorgeous Designs
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782213086
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
How to Make Heirloom Teddy Bears
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782211433
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Love to Sew: Sewing Room Accessories
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782213352
قيمت اوليه: 8 GBP
قيمت فروش: 6 GBP