شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
215 رکورد یافت شد
حالت نمایش
LOGO-ART: INNOVATION IN LOGO DESIGN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9782888931041
قيمت اوليه: 1,000,000 IRR
قيمت فروش: 900,000 IRR
GRAPHIC DESIGN, TRANSLATED: A VISUAL DICTIONARY OF TERMS FOR GLOBAL DESIGN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781592535958
قيمت اوليه: 2,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,800,000 IRR
1,000 MORE GREETINGS: CREATIVE CORRESPONDENCE FOR ALL OCCASIONS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781592536405
قيمت اوليه: 1,600,000 IRR
قيمت فروش: 1,440,000 IRR
FOR A GOOD CAUSE (INDEX BOOK)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9788492643264
قيمت اوليه: 1,260,000 IRR
قيمت فروش: 1,134,000 IRR
GALLERY THE WORLD'S BEST GRAPHICS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781611750027
قيمت اوليه: 1,200,000 IRR
قيمت فروش: 1,080,000 IRR
ART DIRECTORS ANNUAL 89 : ADVERTISING DESIGN ILLUSTRATION INTERACTIVE PHOTOGRAPHY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9782888931478
قيمت اوليه: 3,200,000 IRR
قيمت فروش: 2,880,000 IRR
DESIGN MATTERS: PORTFOLIOS 01
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781592536023
قيمت اوليه: 999,600 IRR
قيمت فروش: 899,640 IRR
FONT (NIPB): CLASSIC TYPEFACES FOR CONTEMPORARY GRAPHIC DESIGN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9782888931515
قيمت اوليه: 1,200,000 IRR
قيمت فروش: 1,080,000 IRR
BONES AND SKULLS: MAKE THOUSANDS OF CUSTOMIZED GRAPHICS FROM 100 IMAGE TEMPLATES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781592536603
قيمت اوليه: 799,600 IRR
قيمت فروش: 719,640 IRR
THE DIGITAL BRUSHES SOURCEBOOK
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9782888930914
قيمت اوليه: 1,400,000 IRR
قيمت فروش: 1,260,000 IRR
1,000 GRAPHIC ELEMENTS (MINI)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781592536627
قيمت اوليه: 799,600 IRR
قيمت فروش: 719,640 IRR
DESIGN DNA: LOGOS - 500+ INTERNATIONAL LOGOS DECONSTRUCTED
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9782888930815
قيمت اوليه: 1,600,000 IRR
قيمت فروش: 1,440,000 IRR