شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
223 رکورد یافت شد
حالت نمایش
200 Best Illustrators 11/12
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393142
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
2013 Artist's & Graphic Designer's Market (Artists and Graphic Designers Market)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781599636146
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
All-American Ads of the 90s
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836565677
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
200 Best Illustrators 14/15
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393203
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
AIN'T WE GOT FUN
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783899554373
قيمت اوليه: 25 EUR
قيمت فروش: 12 EUR
Charm, Belligerence & Perversity.: The Incomplete Works of GBH
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781910433904
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
200 Best Illustrators 16/17
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393401
قيمت اوليه: 22 EUR
قيمت فروش: 17 EUR
Album Art: New Music Graphics
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780500294154
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Chromaphilia: The Story of Colour in Art
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780714873510
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
200 Best Illustrators 2018/2019
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780000000
قيمت اوليه: 37 EUR
قيمت فروش: 30 EUR
ALEX TROCHUT: MORE IS MORE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788492643868
قيمت اوليه: 48 EUR
قيمت فروش: 24 EUR
Co-Art: Artists on Creative Collaboration
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780714872889
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP