شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
236 رکورد یافت شد
حالت نمایش
History of Graphic Design, Vol. 1: 1890-1959
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836563079
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
200 Best Digital Artists Worldwide 2017/2018
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393500
قيمت اوليه: 35 EUR
قيمت فروش: 31 EUR
Co-Art: Artists on Creative Collaboration
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780714872889
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Interaction Design: From Concept to Completion
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474232395
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
200 Best Illustrators 16/17
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783902393401
قيمت اوليه: 35 EUR
قيمت فروش: 31 EUR
Color Design Workbook: New, Revised Edition: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781631592928
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Hands on Design: 8th Design Triennial
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789401440479
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Subtext: Typedesign
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783721209785
قيمت اوليه: 40 EUR
قيمت فروش: 32 EUR
100 Illustrators
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836522229
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Rebranding Design
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781864707212
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Graphic: 500 Designs that Matter
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780714873848
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Art & Design Education in Times of Change
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110525120
قيمت اوليه: 35 EUR
قيمت فروش: 29 EUR