شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
362 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Documentary Editing: Principles & Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138675735
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
The Act of Documenting: Documentary Film in the 21st Century
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781501309175
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
Video Production Handbook
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138693494
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Nordic Genre Film: Small Nation Film Cultures in the Global Marketplace (Traditions in World Cinema)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474431149
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
The Filmmaker's Guide to Visual Effects: The Art and Techniques of VFX for Directors, Producers, Editors and Cinematographers
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138956223
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Theater Planning: Facilities for Performing Arts and Live Entertainment (100 Cases)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138888982
قيمت اوليه: 41 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Jasmin Vardimon's Dance Theatre: Movement, memory and metaphor
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415741637
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Vampires, Race, and Transnational Hollywoods (Traditions in American Cinema)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474423083
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
Tim Crouch's An Oak Tree (The Fourth Wall)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138682825
قيمت اوليه: 7 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Shakespeare in Three Dimensions: The Dramaturgy of Macbeth and Romeo and Juliet (Focus on Dramaturgy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138284531
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Theatre and Cognitive Neuroscience (Performance and Science: Interdisciplinary Dialogues)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781350035591
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
Surrealism and the Gothic: Castles of the Interior (Studies in Surrealism)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781409432746
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP