شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
380 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Classical Storytelling and Contemporary Screenwriting
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138553408
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Comedy and Cultural Critique in American Film
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780748698042
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Contemporary Cinema and Neoliberal Ideology
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138235748
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Close-Up: Great Cinematic Performances Volume 1: America (International Film Stars)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474417006
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
COMMUNICATION IN OUR LIVES
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781111345570
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
Contemporary Musical Film (Music and the Moving Image)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474413121
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
Close-Up: Great Cinematic Performances Volume 2: International (International Film Stars)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474417037
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Compositing Visual Effects in After Effects: Essential Techniques
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138803282
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
CONTEMPORARY NEW ZEALAND CINEMA: FROM NEW WAVE TO BLOCKBUSTER
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781845118372
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Comedy and Critical Thought: Laughter as Resistance (Experiments/On the Political)
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786604071
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
CONSTRUCTING DIALOGUE
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441174253
قيمت اوليه: 64 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Creating the Character Costume: Tools, Tips, and Talks with Top Costumers and Cosplayers
نمايشگاه: سی و دومین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138816114
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 12 GBP