شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
361 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Character Costume Figure Drawing: Step-by-Step Drawing Methods for Theatre Costume Designers
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138211711
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Introduction to Arts Management (Introductions to Theatre)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474239783
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Television Series of the 1970s: Essential Facts and Quirky Details
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442278288
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Hollywood and the Great Depression: American Film, Politics and Society in the 1930s
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474431927
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Revisiting Star Studies: Cultures, Themes and Methods
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474404310
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
The Director as Collaborator
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138101418
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Horror Film: A Critical Introduction (Film Genres)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501314438
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Screenwriting for Profit: Writing for the Global Marketplace
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138950603
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Television, Social Media, and Fan Culture
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498506182
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Elmer Bernstein's The Magnificent Seven: A Film Score Guide (Film Score Guides)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442281790
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Scenography Expanded: An Introduction to Contemporary Performance Design (Performance and Design)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474244398
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
The Bad Movie Bible: The Ultimate Modern Guide to Movies That Are so Bad They're Good (Movie Bibles)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780993240775
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP