شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
149 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Studio KO
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780847860500
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 49 GBP
101 Hotel Baths & Spas
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783037681800
قيمت اوليه: 40 EUR
قيمت فروش: 32 EUR
Kendell Carter
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780945558170
قيمت اوليه: 25 USD
قيمت فروش: 22 USD
Interiors Now!
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836567558
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Roomscapes: The Decorative Architecture of Renzo Mongiardino
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788897737766
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
BATH & SPA (ARCHITECTURE IN FOCUS)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783037681312
قيمت اوليه: 49 EUR
قيمت فروش: 39 EUR
Domus: A Journey Into Italy's Most Creative Interiors
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780847849277
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Empire Style: The Hôtel de Beauharnais in Paris
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9782080202727
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 85 GBP
World Tour
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781419706820
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
Form and Structure in Interior Architecture (Required Reading Range)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472572653
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Fundamentals of Interior Design
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472528537
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
MASTER + PIECES OF DESIGN
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783037680971
قيمت اوليه: 49 EUR
قيمت فروش: 39 EUR