شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
624 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Architecture and Construction Details
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783955533786
قيمت اوليه: 50 EUR
قيمت فروش: 42 EUR
Germany and the Ottoman Railways: Art, Empire, and Infrastructure
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780300225648
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 52 USD
Lost Futures: The Disappearing Architecture of Post-War Britain
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781910350621
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Assemble: How We Build. Hintergrund 55
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783038600770
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Gio Ponti
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783836564397
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Rhythm in Architecture
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781908967862
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Cheng Taining Architecture (Master Architect)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781864707083
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Identity Architects: Ippolito Fleitz Group
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789492311009
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Richard Meier, Architect Vol 7
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780847860333
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 67 GBP
Masterpieces of Architectural Drawing
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783791357218
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Living in Wood: Architecture & Interior Design
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783037682180
قيمت اوليه: 45 EUR
قيمت فروش: 36 EUR
Symbolic Articulation (Image Word Action/ Bild Wort Aktion/ Imago Sermo Actio)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110558128
قيمت اوليه: 50 EUR
قيمت فروش: 42 EUR