شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
548 رکورد یافت شد
حالت نمایش
GREAT CITY PARKS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415306362
قيمت اوليه: 1,850,000 IRR
قيمت فروش: 1,665,000 IRR
BOUTIQUES AND OTHER RETAIL SPACES THE ARCHITECTURE OF SEDUCT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415363228
قيمت اوليه: 1,150,000 IRR
قيمت فروش: 1,035,000 IRR
Extreme Locations
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789079761685
قيمت اوليه: 1,575,000 IRR
قيمت فروش: 1,417,500 IRR
NEW GENERATION WHOLE - LIFE COSTING
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415346580
قيمت اوليه: 1,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
CAFES AND BARS: THE ARCHITECTURE OF PUBLIC DISPLAY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415363280
قيمت اوليه: 1,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,125,000 IRR
Pro Architect(No.39)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9788957701379
قيمت اوليه: 1,720,000 IRR
قيمت فروش: 1,548,000 IRR
THE CRISIS OF THE OBJECT, THE ARCHITECTURE OF THEATRICALITY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415385473
قيمت اوليه: 1,837,500 IRR
قيمت فروش: 1,653,750 IRR
The Possibility of (an) Architecture: Collected Essays by Mark Goulthorpe, dECOi Architects
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415774956
قيمت اوليه: 1,705,000 IRR
قيمت فروش: 1,534,500 IRR
Pro Architect(No.50)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9788957703021
قيمت اوليه: 2,080,000 IRR
قيمت فروش: 1,872,000 IRR
ANTIQUITY:ORIGINS,CLASSICISM AND THE NEW ROME
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415407502
قيمت اوليه: 3,500,000 IRR
قيمت فروش: 3,150,000 IRR
GLORIOUS VISIONS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415781589
قيمت اوليه: 1,750,000 IRR
قيمت فروش: 1,575,000 IRR
Spon's Architects' and Builders' Price Book 2012
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415680639
قيمت اوليه: 8,700,000 IRR
قيمت فروش: 7,830,000 IRR