شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
624 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Designing Spaces for Early Childhood Development: Sparking Learning & Creativity
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781864707328
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Gropius (Basic Art Series 2.0)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783836544344
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
PWP Landscape Architecture: Building Ideas
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781935935643
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Digital Architecture Beyond Computers: Fragments of a Cultural History of Computational Design
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474258128
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
New Architecture New York
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783791383682
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
The American House: 100 Contemporary Homes (Location House)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781864707380
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Masterpieces of Architectural Drawing
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783791357218
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Ornament and Decoration in Islamic Architecture
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780500343326
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Wood
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780714873480
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Gio Ponti
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783836564397
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Outrigger Design for High-Rise Buildings: An output of the CTBUH Outrigger Working Group (Ctbuh Technical Guides)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781864707281
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Time Frames: Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472489296
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP