شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
VijehNashr Banner
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
98 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Emerging Trends in Archival Science
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442275140
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
The Silence of the Archive (Principles and Practice in Records Management and Archives)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783301553
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
Marketing Your Library's Electronic Resources, 2nd Edition: A How-to-do-it Manual
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783302673
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
School Librarianship: Past, Present, and Future (Beta Phi Mu Scholars Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442272071
قيمت اوليه: 48 GBP
قيمت فروش: 38 GBP
Using Social Media to Build Library Communities: A LITA Guide (LITA Guides)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442270510
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Fundamentals of Electronic Resources Management
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783302307
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 49 GBP
The Makerspace Librarian's Sourcebook
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783302291
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
Expert Internet Searching
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783302475
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 54 GBP
New Methods of Teaching and Learning in Libraries (Medical Library Association Books Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442264113
قيمت اوليه: 38 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Young Adult Literature, Libraries, and Conservative Activism (Beta Phi Mu Scholars Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442264083
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
Managing the Digital You: Where and How to Keep and Organize Your Digital Life (LITA Guides)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442278875
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Archives, Second Revised Edition: Principles and Practices (Principles and Practice in Records Management and Archives)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783302062
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 45 GBP