شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
24 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Regulating the Lives of Women: Social Welfare Policy from Colonial Times to the Present
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415785501
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Women in the Ancient Near East
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781614513230
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
WOMEN ON THE LINE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415476423
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Global Women Leaders: Breaking Boundaries (New Horizons in Leadership Studies series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785368707
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
UNDERSTANDING NON-MONOGAMIES (ROUTLEDGE RESEARCH IN GENDER AND SOCIETY)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415800556
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
SCREENING GENDER ON CHILDREN'S TELEVISION
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415482066
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Evolution and Gender: Why it Matters for Contemporary Life
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138956162
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
LITTLE DATA BOOK ON GENDER 2009,THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821378724
قيمت اوليه: 15 USD
قيمت فروش: 4 USD
WOMEN, VIOLENCE AND TRADITION: TAKING FGM AND OTHER PRA
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848139589
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Women in the Academy: Learning From Our Diverse Career Pathways (Communicating Gender)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498520348
قيمت اوليه: 53 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
WHEN THE OPPOSITE SEX ISN'T: SEXUAL ORIENTATION IN MALE-TO-FEMALE TRANSGENDER PEOPLE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780789034472
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
MALE DOMINATION, FEMALE REVOLT
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004167797
قيمت اوليه: 69 USD
قيمت فروش: 20 USD
12