شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
24 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Veils, Nudity, and Tattoos: The New Feminine Aesthetics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781498500487
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Female Business Owners in Public Relations: Constructing Identity at Home and at Work
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781498522410
قيمت اوليه: 53 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
WHEN THE OPPOSITE SEX ISN'T: SEXUAL ORIENTATION IN MALE-TO-FEMALE TRANSGENDER PEOPLE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780789034472
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
Evolution and Gender: Why it Matters for Contemporary Life
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138956162
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
The Veil in Kuwait: Gender, Fashion, Identity
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781137487414
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
WOMEN ON THE LINE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415476423
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Women in the Academy: Learning From Our Diverse Career Pathways (Communicating Gender)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781498520348
قيمت اوليه: 53 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
Gender Inequality in the Public Sector in Pakistan: Representation and Distribution of Resources
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781137426468
قيمت اوليه: 62 GBP
قيمت فروش: 50 GBP
WOMEN, VIOLENCE AND TRADITION: TAKING FGM AND OTHER PRA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781848139589
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
Women in the Ancient Near East
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781614513230
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
Women of the World: The Rise of the Female Diplomat
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781408837801
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
SCREENING GENDER ON CHILDREN'S TELEVISION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415482066
قيمت اوليه: 19 GBP
قيمت فروش: 5 GBP
12