شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
76 رکورد یافت شد
حالت نمایش
QUIET GARDENS : THE ROOTS OF FAITH?
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781847063410
قيمت اوليه: 942,857 IRR
قيمت فروش: 283,000 IRR
Christ, Justice and Peace: Toward a Theology of the State
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780567339904
قيمت اوليه: 1,595,000 IRR
قيمت فروش: 1,435,500 IRR
Twenty-first Century Theologies of Religions: Retrospection and Future Prospects (Currents of Encounter)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004322462
قيمت اوليه: 3,240,000 IRR
قيمت فروش: 2,916,000 IRR
RELIGION CROSSING BOUNDARIES : TRANSNATIONAL RELIGIOUS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004187306
قيمت اوليه: 4,635,000 IRR
قيمت فروش: 1,391,000 IRR
Theological Essays II
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780567409997
قيمت اوليه: 1,508,000 IRR
قيمت فروش: 1,357,200 IRR
Grace, Governance and Globalization (T&T Clark Studies in Edward Schillebeeckx)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780567667649
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 3,825,000 IRR
RELIGION(EN) DEUTEN : TRANSFORMATIONEN DER RELIGIONSFOR
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110204674
قيمت اوليه: 2,610,000 IRR
قيمت فروش: 783,000 IRR
Stories from the Street
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781409437468
قيمت اوليه: 1,760,000 IRR
قيمت فروش: 1,056,000 IRR
What is a God?: Philosophical Perspectives on Divine Essence in the Hebrew Bible
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780567671677
قيمت اوليه: 4,500,000 IRR
قيمت فروش: 4,050,000 IRR
Thomas Aquinas and the Liturgy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780970610683
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 330,000 IRR
The Theology of AB L-Q Sim Al-Balkh /Al-Ka B (D. 319/931) (Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and Studies)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004259690
قيمت اوليه: 4,455,000 IRR
قيمت فروش: 4,009,500 IRR
Shameful Bodies: Religion and the Culture of Physical Improvement
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472594938
قيمت اوليه: 850,000 IRR
قيمت فروش: 765,000 IRR