شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
79 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Eastspirit: Transnational Spirituality and Religious Circulation in East and West, (International Studies in Religion and Society)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004350649
قيمت اوليه: 126 EUR
قيمت فروش: 107 EUR
Grace, Governance and Globalization (T&T Clark Studies in Edward Schillebeeckx)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567667649
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Religious Perspectives on Religious Diversity (Philosophy of Religion - World Religions)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004322684
قيمت اوليه: 115 EUR
قيمت فروش: 97 EUR
Mystical Theology and Continental Philosophy: Interchange in the Wake of God (Contemporary Theological Explorations in Christian Mysticism)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472478610
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Essays on Religious and Political Experience (Conflict, Ethics, and Spirituality)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789042932456
قيمت اوليه: 54 EUR
قيمت فروش: 48 EUR
The Miracle Myth: Why Belief in the Resurrection and the Supernatural Is Unjustified
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231178402
قيمت اوليه: 28 USD
قيمت فروش: 25 USD
What is a God?: Philosophical Perspectives on Divine Essence in the Hebrew Bible
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567671677
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Eternal God, Eternal Life: Theological Investigations into the Concept of Immortality
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567666833
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Theologians on Scripture
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567182401
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 80 GBP
Sacred Fury: Understanding Religious Violence
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442276840
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Not Sparing the Child: Human Sacrifice in the Ancient World and Beyond
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780567669582
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Twenty-first Century Theologies of Religions: Retrospection and Future Prospects (Currents of Encounter)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004322462
قيمت اوليه: 72 EUR
قيمت فروش: 61 EUR