شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
27 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Family Emotional System: An Integrative Concept for Theory, Science, and Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780739198957
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Contemporary Families at the Nexus of Research and Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138950733
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Family Therapy and the Autism Spectrum: Autism Conversations in Narrative Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138832589
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
When the War Never Ends: The Voices of Military Members with PTSD and Their Families
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780810895973
قيمت اوليه: 16 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
The Stuff of Family Life: How Our Homes Reflect Our Lives
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442254794
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
WORKING WITH ALIENATED CHILDREN AND FAMILIES:A CLINICAL GUIDEBOOK
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415518031
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Relational Family Therapy: The Systemic, Interpersonal, and Intrapsychic Experience
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138686199
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Internal Family Systems Therapy with Children
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138682115
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Working with High-Risk Adolescents: An Individualized Family Therapy Approach
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462529735
قيمت اوليه: 36 USD
قيمت فروش: 30 USD
Parents Are Our Other Client: Ideas for Therapists, Social Workers, Support Workers, and Teachers
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138832565
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Play in Family Therapy, Second Edition
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462526451
قيمت اوليه: 25 USD
قيمت فروش: 21 USD
Doing Couple Therapy, Second Edition: Craft and Creativity in Work with Intimate Partners (The Guilford Family Therapy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462530137
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 25 USD
123