شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
14 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Critical Role of Parenting in Human Development
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138025134
قيمت اوليه: 1,664,000 IRR
قيمت فروش: 1,497,600 IRR
Family Therapy and the Autism Spectrum: Autism Conversations in Narrative Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138832589
قيمت اوليه: 884,000 IRR
قيمت فروش: 795,600 IRR
A Roadmap for Couple Therapy: Integrating Systemic, Psychodynamic, and Behavioral Approaches
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415818087
قيمت اوليه: 1,600,000 IRR
قيمت فروش: 1,440,000 IRR
WORKING WITH ALIENATED CHILDREN AND FAMILIES:A CLINICAL GUIDEBOOK
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415518031
قيمت اوليه: 1,700,000 IRR
قيمت فروش: 1,020,000 IRR
Play in Family Therapy, Second Edition
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781462526451
قيمت اوليه: 1,000,000 IRR
قيمت فروش: 900,000 IRR
The Marriage and Family Therapy Career Guide: Doing Well While Doing Good
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138853065
قيمت اوليه: 1,000,000 IRR
قيمت فروش: 900,000 IRR
Foundations for Couples' Therapy: Research for the Real World
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138909632
قيمت اوليه: 2,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,800,000 IRR
The Heart of Couple Therapy: Knowing What to Do and How to Do It
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781462528172
قيمت اوليه: 1,400,000 IRR
قيمت فروش: 1,260,000 IRR
The Baby and the Couple: Understanding and treating young families
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415844963
قيمت اوليه: 1,404,000 IRR
قيمت فروش: 1,263,600 IRR
Helping Children and Families Cope with Parental Illness: A Clinician's Guide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138823990
قيمت اوليه: 1,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
Enhancing Culturally Integrative Family Safety Response in Muslim Communities
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138948747
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 990,000 IRR
Parenting After the Death of a Child: A Practitioner's Guide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138884410
قيمت اوليه: 1,560,000 IRR
قيمت فروش: 1,404,000 IRR
12