شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
12 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Men and Sex: A Sexual Script Approach
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107183933
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
The Student's Guide to Social Neuroscience
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138908628
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Psychology of Prejudice and Discrimination: 3rd Edition
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138947542
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
The Wealth Paradox: Economic Prosperity and the Hardening of Attitudes
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107439139
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Aggression and Violence: A Social Psychological Perspective (Frontiers of Social Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138859890
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Denying Death: An Interdisciplinary Approach to Terror Management Theory
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138843141
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Psychology of Emotion: 2nd Edition (Principles of Social Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848725126
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
Social Psychology and Politics (Sydney Symposium of Social Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138829688
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 33 GBP
The Social Psychology of Good and Evil, Second Edition
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462525393
قيمت اوليه: 50 USD
قيمت فروش: 42 USD
The Neuroscience of Adolescence (Cambridge Fundamentals of Neuroscience in Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107461857
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Cognitive Behavioral Therapy in Schools: A Tiered Approach to Youth Mental Health Services
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138908482
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Applied Social Psychology: Understanding and Managing Social Problems
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107620292
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
1