شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
50 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Excessive Subjectivity: Kant, Hegel, Lacan, and the Foundations of Ethics (Insurrections: Critical Studies in Religion, Politics, and Culture)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231173186
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 58 USD
Kant's Embedded Cosmopolitanism: History, Philosophy and Education for World Citizens (Kantstudien-Erganzungshefte)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110438499
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
Kant: Studies on Mathematics in the Critical Philosophy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138925021
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Kant and the Foundations of Morality
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780739179000
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
KANTS LECTURES (DOERFLINGER ET AL.)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110351477
قيمت اوليه: 110 EUR
قيمت فروش: 93 EUR
Red Kant: Aesthetics, Marxism and the Third Critique
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474279291
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Kant and the Interests of Reason (Kantstudien-Erganzungshefte)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110427134
قيمت اوليه: 110 EUR
قيمت فروش: 93 EUR
Revisiting Kant's Universal Law and Humanity Formulas
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110401165
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
The Bloomsbury Companion to Kant (Bloomsbury Companions)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472586780
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Kantian Conceptual Geography
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780190215385
قيمت اوليه: 51 GBP
قيمت فروش: 43 GBP
Kant's 'Religion within the Boundaries of Mere Reason': A Reader's Guide (Reader's Guides)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472507709
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
The Post-Critical Kant: Understanding the Critical Philosophy through the Opus Postumum (Routledge Studies in Eighteenth-Century Philosophy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138802148
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP