شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
10 رکورد یافت شد
حالت نمایش
THE ADVERTISING AND CONSUMER CULTURE READER
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415963305
قيمت اوليه: 1,887,755 IRR
قيمت فروش: 567,000 IRR
Advertising: Critical Approaches
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415535236
قيمت اوليه: 1,820,000 IRR
قيمت فروش: 1,638,000 IRR
GETTING WOMEN ON TO CORPORATE BOARDS: A SNOWBALL STARTING IN NORWAY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781782547921
قيمت اوليه: 4,000,000 IRR
قيمت فروش: 2,400,000 IRR
The Routledge Companion to Advertising and Promotional Culture
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138779846
قيمت اوليه: 2,288,000 IRR
قيمت فروش: 2,059,200 IRR
Essentials of Advertising
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749478391
قيمت اوليه: 1,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
Advertising Media Planning: A Brand Management Approach
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780765640901
قيمت اوليه: 2,184,000 IRR
قيمت فروش: 1,965,600 IRR
Advertising Media Workbook and Sourcebook
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780765640949
قيمت اوليه: 1,924,000 IRR
قيمت فروش: 1,731,600 IRR
Ad Law: The Essential Guide to Advertising Law and Regulation
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749472894
قيمت اوليه: 2,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,800,000 IRR
ADLAND: A GLOBAL HISTORY OF ADVERTISING 2EDITION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749464318
قيمت اوليه: 1,374,995 IRR
قيمت فروش: 825,000 IRR
Advertising and Public Relations Research
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780765636065
قيمت اوليه: 2,184,000 IRR
قيمت فروش: 1,965,600 IRR
1