شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
20 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Sales Management: Analysis and Decision Making
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780765644510
قيمت اوليه: 56 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
SUSTAINABLE LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: PRINCIPLES AND PRACTICES FOR SUSTAINABLE OPERATIONS AND MANAGEMENT
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749468668
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
PERFORMANCE-BASED MANAGEMENT SYSTEMS EFFECTIVE IMPLEMENTATION AND MAINTENANCE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781420054279
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Organizational Portfolio Management for Projects and Programs (The Little Big Book Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781466572539
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
BUSINESS PLANNING FOR TURBULENT TIMES: NEW METHODS FOR APPLYING SCENARIOS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781849710619
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
NEW HORIZONS IN STANDARDIZED WORK : TECHNIQUES FOR MANU
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439840801
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 9 GBP
THE LOGISTICS TOOLKIT
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749468088
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
GOOD WORK GUIDE: HOW TO MAKE ORGANIZATIONS FAIRER AND MORE EFFECTIVE,THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781844075577
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
The Innovative Lean Enterprise: Using the Principles of Lean to Create and Deliver Innovation to Customers
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781482203905
قيمت اوليه: 43 GBP
قيمت فروش: 34 GBP
THE CONTROLLER AS LEAN LEADER: A NOVEL ON CHANGING BEHAVIOR WITH A LEAN COST MANAGEMENT SYSTEM
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439882771
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
PRODUCTION, DISTRIBUTION AND TRADE: ALTERNATE PERSPECTI
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415557238
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Mastering the Business of Global Trade: Negotiating Competitive Advantage Contractual Best Practices, Incoterms, and Leveraging Supply Chain
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781466595781
قيمت اوليه: 66 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
12