شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
16 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Cambridge Handbook of Creativity and Personality Research (Cambridge Handbooks in Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107107595
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
INTRODUCING NEUROEDUCATIONAL RESEARCH
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415472012
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
PEDAGOGY OF CREATIVITY,THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415548878
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
The Measure of All Minds: Evaluating Natural and Artificial Intelligence
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107153011
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
THAT'S THE WAY I THINK
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415564649
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
TRANSFORMATION OF KNOWLEDGE THROUGH CLASSROOM INTERACTION (NEW PERSPECTIVES ON LEARNING AND INSTRUCTION)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415492256
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
What is a Mathematical Concept?
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107134638
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
IMPROVING THE CONTEXT FOR INCLUSION
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415473422
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 6 GBP
CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON READING AND SPELLING
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415497176
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Case Studies in Educational Psychology: Elementary School Grades
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475839159
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
EDUCATIONAL DIALOGUES
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415462167
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
ATTACHMENT THEORY AND THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415562621
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
12