شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
134 رکورد یافت شد
حالت نمایش
HELPING GRIEVING PEOPLE - WHEN TEARS ARE NOT ENOUGH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415877015
قيمت اوليه: 1,247,500 IRR
قيمت فروش: 374,000 IRR
Handbook of Anger Management and Domestic Violence Offender Treatment
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415717182
قيمت اوليه: 1,456,000 IRR
قيمت فروش: 1,310,400 IRR
Building Resilience to Trauma: The Trauma and Community Resiliency Models
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415820585
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
TRANSCENDING TRAUMA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415882866
قيمت اوليه: 2,114,779 IRR
قيمت فروش: 1,269,000 IRR
Psychotherapist Revealed: Therapists Speak About Self-Disclosure in Psychotherapy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138872899
قيمت اوليه: 1,560,000 IRR
قيمت فروش: 1,404,000 IRR
Stress, Trauma, and Posttraumatic Growth: Social Context, Environment, and Identities
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415527811
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
Community and In-Home Behavioral Health Treatment
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415735605
قيمت اوليه: 1,404,000 IRR
قيمت فروش: 1,263,600 IRR
The Heart of Counseling: Counseling Skills Through Therapeutic Relationships
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415712439
قيمت اوليه: 2,704,000 IRR
قيمت فروش: 2,433,600 IRR
Working with Young People in Secure Accommodation: From chaos to culture
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415843225
قيمت اوليه: 1,404,000 IRR
قيمت فروش: 1,263,600 IRR
Relational Psychotherapy: A Primer
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138840430
قيمت اوليه: 1,456,000 IRR
قيمت فروش: 1,310,400 IRR
Counseling for Wellness and Prevention: Helping People Become Empowered in Systems and Settings
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415743143
قيمت اوليه: 1,456,000 IRR
قيمت فروش: 1,310,400 IRR
Primitive Expression and Dance Therapy: When dancing heals (Explorations in Mental Health)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138804715
قيمت اوليه: 5,500,000 IRR
قيمت فروش: 4,950,000 IRR