شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
165 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Rational Emotive Behaviour Therapy: A Newcomer's Guide (Routledge Focus on Mental Health)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138057036
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Creative Storytelling with Children at Risk
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781909301825
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Sitting Together: Essential Skills for Mindfulness-Based Psychotherapy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781462527731
قيمت اوليه: 25 USD
قيمت فروش: 21 USD
Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Overcoming Internal Self-Alienation
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415708234
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Brief Cognitive Behavior Therapy for Cancer Patients: Re-Visioning the CBT Paradigm
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138942639
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
When Therapists Cry: Reflections on Therapists' Tears in Therapy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138927315
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Social Justice and Counseling: Discourse in Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138803138
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Collaborative Therapy and Neurobiology: Evolving Practices in Action
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138655454
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Touch in Child Counseling and Play Therapy: An Ethical and Clinical Guide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138638532
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
A Feminist Perspective on Human Trafficking of Women and Girls: Characteristics, Commonalities and Complexities
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138701755
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
Short-Term Play Therapy for Children, Third Edition
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781462527847
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 25 USD
Hypnosis in the Management of Sleep Disorders
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138062290
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP