شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
177 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Helping Teens Who Cut, Second Edition: Using DBT® Skills to End Self-Injury
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462527106
قيمت اوليه: 17 USD
قيمت فروش: 14 USD
The Art of Holding in Therapy: An Essential Intervention for Postpartum Depression and Anxiety
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138904958
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Social Justice and Counseling: Discourse in Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138803138
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Systems Theory and Family Therapy: A Primer
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780761869818
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
When Therapists Cry: Reflections on Therapists' Tears in Therapy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138927315
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Animal-Assisted Therapy in Counseling
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138935914
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents, Second Edition
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462528400
قيمت اوليه: 45 USD
قيمت فروش: 38 USD
Overcoming Sex Addiction: A Self-Help guide
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138925342
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Creative Storytelling with Children at Risk
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781909301825
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Treating Trauma in Adolescents: Development, Attachment, and the Therapeutic Relationship
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781462528547
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 29 USD
Handbook of the Sociology of Death, Grief, and Bereavement: A Guide to Theory and Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138201071
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Brief Cognitive Behavior Therapy for Cancer Patients: Re-Visioning the CBT Paradigm
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138942639
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 23 GBP