شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
63 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Teaching, Training, and Administration in Graduate Psychology Programs: A Psychoanalytic Perspective
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442244986
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Mindfulness-Informed Relational Psychotherapy and Psychoanalysis: Inquiring Deeply
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138699359
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Positive Psychoanalysis: Meaning, Aesthetics and Subjective Well-Being
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138960879
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Rorschach Assessment of Psychotic Phenomena: Clinical, Conceptual, and Empirical Developments
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415837682
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
The Psychoanalysis of Career Choice, Job Performance, and Satisfaction: How to Flourish in the Workplace
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138211650
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Psychoanalytic Theory, Research, and Clinical Practice: Reading Joseph D. Lichtenberg
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138906556
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Metapsychology for Contemporary Psychoanalysis: Mind, World, and Self
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138242227
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Intersubjectivity in Psychoanalysis: A Model for Theory and Practice
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138938083
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Talking about Evil: Psychoanalytic, Social, and Cultural Perspectives (Relational Perspectives Book Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138100596
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Death and Fallibility in the Psychoanalytic Encounter: Mortal Gifts (Psychological Issues)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138928695
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Needed Relationships and Psychoanalytic Healing: A Holistic Relational Perspective on the Therapeutic Process (Psychoanalysis in a New Key Book Serie
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415707893
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Age of Perversion: Desire and Technology in Psychoanalysis and Culture (Psychoanalysis in a New Key Book Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138849211
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP