شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
48 رکورد یافت شد
حالت نمایش
EXPERIMENT IN LEISURE, AN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415550673
قيمت اوليه: 699,500 IRR
قيمت فروش: 210,000 IRR
BOTHERED BY ALLIGATORS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415684569
قيمت اوليه: 1,111,046 IRR
قيمت فروش: 667,000 IRR
Psychoanalytic Theory, Research, and Clinical Practice: Reading Joseph D. Lichtenberg
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138906556
قيمت اوليه: 1,664,000 IRR
قيمت فروش: 1,497,600 IRR
ETERNITY'S SUNRISE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415550741
قيمت اوليه: 799,500 IRR
قيمت فروش: 240,000 IRR
A Casebook of Psychotherapy Practice with Challenging Patients: A modern Kleinian approach
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138820067
قيمت اوليه: 1,456,000 IRR
قيمت فروش: 1,310,400 IRR
Entering Night Country: Psychoanalytic Reflections on Loss and Resilience
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138795273
قيمت اوليه: 1,456,000 IRR
قيمت فروش: 1,310,400 IRR
ABYSS OF MADNESS, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415897105
قيمت اوليه: 1,534,182 IRR
قيمت فروش: 921,000 IRR
THE CAPACITY FOR ETHICAL CONDUCT:ON PSYCHIC EXISTENCE AND THE WAY WE RELATE TO OTHERS ? A PSYCHODYNA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415681896
قيمت اوليه: 1,350,000 IRR
قيمت فروش: 810,000 IRR
Short-term Psychodynamic Therapy with Children in Crisis
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138951419
قيمت اوليه: 1,508,000 IRR
قيمت فروش: 1,357,200 IRR
SILENT PAST & INVISIBLE PRESENT, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415898591
قيمت اوليه: 1,533,324 IRR
قيمت فروش: 920,000 IRR
PAEDIATRICS, PSYCHIATRY AND PSYCHOANALYSIS:THROUGH COUNTER-TRANSFERENCE TO CASE MANAGEMENT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415692663
قيمت اوليه: 1,700,000 IRR
قيمت فروش: 1,020,000 IRR
New Models of Bereavement Theory and Treatment: New Mourning
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138809673
قيمت اوليه: 1,400,000 IRR
قيمت فروش: 1,260,000 IRR