شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
10 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Cambridge Handbook of the Psychology of Aesthetics and the Arts (Cambridge Handbooks in Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108402675
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
TRAUMA TEXTS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415483001
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Positive Art Therapy Theory and Practice: Integrating Positive Psychology with Art Therapy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138908918
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Working Across Modalities in the Arts Therapies: Creative Collaborations
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138656437
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Expressive Arts Therapy for Traumatized Children and Adolescents: A Four-Phase Model
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415733786
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Art Therapy with Military Populations: History, Innovation, and Applications
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138948662
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Cinema as Therapy: Grief and transformational film
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415718684
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Art Therapy, Trauma, and Neuroscience: Theoretical and Practical Perspectives
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138839380
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Creativity and Mental Illness
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316641385
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Music at the Edge: The Music Therapy Experiences of a Musician with AIDS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138856592
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
1